accounting_services_albaniaMUHASEBE HİZMETLERİ

a. Ön Muhasebe Albelite Consulting müşterilerinin ön muhasebe işlemlerini üstlenebilir. Bu hizmete dahil olan işlemler aşağıdadır:

 • Yasal olarak tutulması gerekli defterler:
  – Yevmiye defteri;
  – Mizan;
  – Envanter defteri;
  – Defteri-i kebir;
  – Diğer defterler (sabt varlıklar defteri, Satış ve Alış defteri, vb.);
 • Yevmiye kayıtlarının güncel muhasebe kuralları dahilinde yapılması;
 • Girişlerin defter-i kebir ile mutabakatı;
 • Tahakkukların mutabakatı;
 • Alacak ve borçların mutabakatı;
 • Envanter sayımında yardımcı olmak;
 • Gelir Gider kalemlerinin tanımlanması ve bu kalemlerin yıl sonu değerlemelerinin yapılması;
 • Yıl sonu hesap kapanışları;
 • Amortisman hesaplarının mutabaktı;
 • Yıl sonu finansal tabloların hazırlanması;
  – Bilanço
  – Gelir Gider tablosu
  – Finansal tabloların dipnotları

b. Bordrolama  

Müşterilemizin bize sağlayacağı evraklar baz alınarak, Albelite Consulting aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir:

 • Her iki tarafın imzalayacağı iş sözleşmelerin hazırlanması;
 • Bordroların hazırlanması:
  – Ödenecek net ve brüt maaşlar;
  – SSK payları;
  – Sağlık sigorta payları;
 • SSK beyannamelerinin hazırlanması ve beyan edilmesi;
 • Maaş bordrolarının hazırlanması ve imzalatılması

c. Finansal Tabloların Hazırlanması

Arnavutluk yasalarına uygun olarak Albelite Consulting şirketinizin tüm finansal tablolarını hazırlayabilir.

d. Aylık Beyannamelerin Hazırlanması

Müşterilerimizin bize sağladığı evrakları baz alarak, Albelite Consulting aylık muhtasar, SSK, KDV ve kurumlar vergisi beyannamelerinizi hazırlayabilir ve vergi dairesinde işleme koydurabilir.

e. Aylık Türkiye Muhasebe Sistemine Göre Raporlama

Müşterilerimize aylık olarak, Türk standartlarına göre hazırlanmış Gelir Gider tablosu ve Bilanço göndererek, yapılan finansal ve muhasebesel işlemleri daha yakından ve sağlıklı bir şekilde takip etmelerini sağlıyoruz. MS Excel olarak hazırlanan bu raporda tüm muhasebe ve banka hareketlerini ve aylık olarak Gelir Gider tablosu ve Bilançoyu görebilirsiniz. Örnek raporu görmek için lütfen linke tıklayınız.

tax_accounting_services_albania

VERGİ VE MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

a. Muhasebe Danışmanlığı

Albelite Consulting müşterilerinin muhasebe kayıtlarının düzgün tutulabilmesi için gerekli tüm kural ve kanunlar hakkında danışmanlık hizmeti verir.

b. Vergi Danışmanlığı

Albelite Consulting müşterilerinin vergisel yönden karşılaşabilecekleri sorunları veya anlaşmazlıkları, ortaya çıkmadan halletmeye yönelik bir çalışma içindedir. Vergi daireleriyle yapılacak anlaşmalar konusunda da danışmanlık hizmeti verir.

c. Arnavutluk Muhasebe Kurallarındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

Albelite Consulting Arnavutluk’taki vergi ve muhasebe yasalarındaki değişiklikleri müşterilerine zamanında ve doğru bir şekilde aktarır.
MANAGEMENT_SERVICES

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Arnavutluk yasalarına göre şirketler minimum bir müdürü bordroda göstermek zorundadır. Bu kişinin çalışma ve oturma izni bulunması şarttır. Albelite Consulting müşterilerine, vekaletname ile hakları sınırlandırılmış bir müdür sunabilir. Bu müdür genel olarak şirketi vergi daireleri, devlet dairelerinde temsil edecek, banka ödeme emirlerini hazırlayacak, vb.

Haftalık ve aylık raporlama da bu müdür tarafından yapılacaktır.

 

Empty Conference Room

OFİS ALANI VE SEKRETERYA HİZMETLERİ

Albelite Consulting müşterilerine masa, telefon, fax, laptop, yazıcı, tarayıcı, klima ve şirkete özel telefonlu ofis alanı sunmaktadır. Ayrıca sekretarya hizmeti de sunulmaktadır.

Sadece vergisel ve hukuki yönden bir ofis adresine ihtiyacınız varsa, Albelite Consulting’in ofisini kendi adresiniz olarak da gösterebilirsiniz.
LEGAL_SERVICES

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Albelite Consulting sizin hukuk danışmanlığınızı üstlenebilir. Bu hizmet isterseniz aylık bazda isterseniz işlem başına fiyatlandırılbilir. Şirket kurulumu, elemanlarınızın çalışma ve oturma izinlerinin alınması ve uzatılması gibi konularda yardımcı olabiliriz.
TENDER_CONSULTANCY

İHALE DANIŞMANLIĞI

Albelite Consulting Arnavutluk’ta açılan yol, kanalizasyon enerji ve inşaat ihalelerini yakından takip etmektedir. Sadece Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer Avrupa Bankalarının finanse ettiği ihalelere girmeyi planlayan müşterilerine gerek hazırlık aşamasında gerekse ihale sonrası taşeron ve malzeme tedariği konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Belediyeler ve devletin düzenlediği ihalelerde ödemelerde sorun yaşandığı için bu tip ihalelerde danışmanlık hizmeti vermemekteyiz. Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Karadağ’daki taşeron firmaları Arnavutluk projelerinize yönlendirebiliriz. Böylece gerek mobilizasyon gerekse işçilik maliyeti konusunda avantaj sağlamış olursunuz.